Reklama

Naujienų portale skaitykime.lt per dieną vidutiniškai apsilanko 20-40 tūkst. unikalių vartotojų, per mėnesį – ~600 tūkst. unikalių vartotojų.

Dėl reklamos pozicijų kainų ir sąlygų teirautis:

Telefonu:  +370 607 74383
El. paštu: info@ecoweb.lt